FANDOM


ליעם

ליעם בן בסט.

ליעם בן בסט מגולם ע"י דניאל מורשת.

הופעתו בעונה הראשונה

ליעם מגיע יחד עם חבריו הטובים, דני ויונתן למחנה גאליס ע"י התורם האלמוני. ליעם הוא חבר טוב שאתה יכול לסמוך עליו והוא מוכיח את זה. הוא עוזר לדני להישאר בחדר הכביסה ועזר להוכיח לה את האמת. הוא עמד לצד שני חבריו בכל עת, וכמובן שהוא חברה'מן. הוא היה גם חברה הטוב של רונה. הוא עזר לדני,יונתן ונינה להוכיח את האמת על הוריה של נינה. ליעם הופנט ע"י תליון גילגמש וציית לפקודות איתן. בן זוגה של שרון.

הופעתו בעונה השנייה

בעונה השנייה ניברר שיש לליעם אח מרון(אלירז שדה) הוא גנב כסף רב ממשפחת רואס המשפחה של נטלי קידר\רואס לאחיו יש חיית מחמד בשם רקסי במהלך העונה השנייה שרון חוזרת לרועי ועוזבת את ליעם בגלל שאלכס צילם אותו ואת יולי מיתנשקים בגלל השפעה של אלכוהול שהוא היזמין כדי לנצח במישמות במחנה ליעם משתתף בצוות אכילס